Begravelseshjælp

I henhold til Sundhedsloven yder det offentlige en formueafhængig begravelseshjælp. Formuegrænser og satser er fastsættes én gang om året af Sundhedsstyrelsen.

Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark

Pr. 1. januar 2024 er begravelseshjælpen som følger:

  • Børn under 18 år: kr. 10.450 udbetales uanset formuens størrelse.
  • Personer fyldt 18 år og derover: Maksimal begravelseshjælp kr. 12.500,

Bemærk at begravelseshjælpen er formuebestemt. Læs mere nedenfor.

Formuegrænsen for maksimal begravelseshjælp

For enlige personer (ugift, fraskilt, enke/enkemand) ydes maksimal begravelseshjælp, når afdøde samlede formue er mindre end kr. 20.950.

Begravelseshjælpen frafalder helt ved en samlet formue på kr. 33.450.

Personer med efterlevende ægtefælle/registeret partner eller som efterlader sig børn under 18 år, ydes maksimal begravelseshjælp når afdødes samlede formue er under kr. 41.800

Begravelseshjælpen frafalder når den samlede formue overskrider kr. 54.300

BEMÆRK alle personer der er født før 1. april 1957 modtager kr. 1.050 kr. i begravelseshjælp uanset formuens størrelse.

Vi udfylder og ansøger om begravelseshjælp til jer

Sygeforsikringen DANMARK yder begravelseshjælp på kr. 1.400 til gruppe 1 og 2 medlemmer. Begravelseshjælpen udbetales til Uldahls, som fratrækker beløbet på fakturaen.

I forbindelse med udbetalingen af begravelseshjælp udmeldes afdøde af DANMARK.

Såfremt der er en efterlevende ægtefælle, fortsætter denne på sin egen police som fremsendes pr. post.