Udbredelsen af den mere smitsomme, britiske variant af coronavirus betyder, at der er risiko for, at samfundsmitten i Danmark kan stige markant. Sundhedsmyndighederne har derfor vurderet, at der er behov for yderligere tiltag for at begrænse den sociale kontakt og bryde smittekæderne.

Regeringen har indført en række nye og skærpede tiltag som har betydning for afvikling af bisættelser og begravelser.

Tiltagene betyder blandt andet:

  • Folkekirken og andre trossamfund må fortsat afholde gudstjenester og andre kirkelige/religiøse handlinger. Sognegårde, lokaler til mindesammenkomst og kaffe er lukkede.
  • Gudstjenester og religiøse handlinger er underlagt skærpet deltagerbegrænsning, så der højst må deltage 1 person per 7,5 kvm gulvareal i kirken eller lokalet.
  • Varigheden af gudstjenester og religiøse handlinger bør begrænses til højst 30 minutter, og der bør sikres mindst 2 meters afstand mellem deltagere, som ikke er fra samme husstand.
  • Fællessang undlades. Kirkesangerne eller et mindre kor synger med afstand til menigheden.
  • Alle udendørs aktiviteter skal også overholde forsamlingsforbuddet på maksimalt 5 personer. Til udendørs begravelser og bisættelser må der dog fortsat være op til 50 personer til stede samtidig.
  • Der må ikke benyttes salmebøger. Der kan anvendes trykte salmeblade.
  • Mundbind eller visir skal bæres når du går ind og ud i kirken. Du behøver ikke bære mundbind/visir når du rejser dig op i forbindelse med den kirkelige handling og sætter dig ned på samme plads.

Hvor mange gæster må vi være til bisættelsen/begravelsen?

Nedenstående oversigt viser hvor mange antal gæster/deltagere vi må være ved begravelser og bisættelser ( præst, organist, kirketjener, bedemand tæller ikke med)

Hørsholm kirke: 27 personer

Rungsted kirke: 16 personer

Nivå Kirke: 22 personer

Karlebo Kirke: 23 personer

Egedal kirke: 24 personer

Hørsholm Kirkegård Kapel: 16 personer

Vedbæk Kirke: 20 personer

Høsterkøb Kirke: 16 personer

Humlebæk kirke: 27 personer

Torpen Kirkegård Kapel: 25 personer

Egebæksvang Kirke: 18 personer

Blovstrød Kirke: 13 personer

Opdateret 15. februar 2021 – vi tager forbehold for eventuelle ændringer.

Uldahls kan tilbyde live-streaming

I nogle kirker, har stiftets provst og biskop aftalt at give tilladelse til, at der kan livestreames fra begravelser og bisættelser. Det er dog op til den enkelt præst at godkende ønsket om live-streaming.

Begravelser er dog i udgangspunktet private, derfor skal I overholde reglerne om persondatabeskyttelse, herunder regler om behandling af personfølsomme oplysninger og eventuelt regler om ophavsret.

Hos Uldahls kan vi hjælpe jer med alt det tekniske og sørge for at ceremonien live-streames til jeres familie og venner. Kontakt os for mere information.

Hold bisættelsen på et senere tidspunkt

Det kan meget svært at skulle begrænse antallet af gæster til bisættelsen / begravelsen. Et alternativ kan være at afdøde kremeres og der afholdes en ceremoni over urnen på et senere tidspunkt.

Det kan fx være en privat mindeceremoni, hvor familie, venner og andre nære samles og mindes og taler om den afdøde. Man kan evt. mødes på kirkegården og nedsættes urnen i gravstedet.

Man kan vise billeder, holde taler eller spille musik.

Selve jordpåkastelsen ved præsten kan også udskydes. Det vil sige, at afdøde bliver kremeret, og at urnen opbevares, ind til man igen kan samles i kirken og holde den kirkelige handling med jordpåkastelse. Denne form er kun for dem, der ønsker kremering og ikke jordbegravelse.

Dødsannonce

Det er stadig muligt at indrykke dødsannonce i avisen. Det kan være en god idé, at der står i annoncen, hvordan ceremonien afvikles.

Hvis begravelse eller bisættelse skal holdes i kirken, er det godt at skrive, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet. Hvis der afholdes mindeceremoni på et senere tidspunkt, så skriv også gerne det.

Uldahls hjælper gerne med indrykning af dødsannoncer.