Sundhedsmyndighederne ophæver afstandskravet på 1 meter fra lørdag den 15. august 2021.

Dette betyder en normalisering og ingen deltagerbegrænsning (brandmyndighedens godkendelse af antal personer i rummet er undtaget)  ved bisættelser og begravelser.

  • Salmebøger kan igen anvendes.
  • Mundbind skal ikke længere anvendes i forbindelse med bisættelser og begravelser.
  • Begrænset antal deltagere bortfalder.