For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Valg af gravsted

31. maj. 2019

Når familien rammes af dødsfald, er der en lang række praktiske forhold, som man skal tage stilling til, og det er netop her, at Deres bedemand kan hjælpe Dem i den svære tid. Vi har erfaringen og ekspertisen, og vi ved om nogen, hvilke spørgsmål der trænger sig på. Dette kan være alt fra udsyngning til betaling af et kontingent i en idrætsforening.

Et af de spørgsmål, som vi ofte hører, er hvilke muligheder der er for valg af gravsted. Det vil vi gerne forsøge at besvare så godt som muligt i nedenstående. Har De spørgsmål til Deres bedemand, er De altid velkommen til at tage kontakt til os. Vi har åbnet døgnet rundt på alle dage, også søn- og helligdage. Vi er her for Dem.

engel-gravsten.jpg

Gravstedet: offentligt eller anonymt

Hvis afdøde ikke nåede at tage stilling til gravstedet, har De som udgangspunkt 2 typer gravsteder at vælge imellem: det ”offentlige” gravsted og det ”anonyme” gravsted. Når begravelsen eller bisættelsen er overstået, skal afdøde lægges i et gravsted, og mange omtaler et anonymt gravsted for at ”De ukendtes grav”.

Et ”offentligt” gravsted er typisk et afgrænset område på kirkegården, hvor man selv vælger beplantning samt valg af gravsten. Det er ofte denne form for gravsteder, som de fleste kender via små ture på en kirkegård. Denne form for gravsted lægger op til mange betragtninger, når man bevæger sig rundt på kirkegårde. Der er så at sige små fortællinger på de enkelte gravstene.

Der er naturligvis også mulighed for at få en urne nedsat i en fællesgrav på kirkegården. Her er der typisk tale om et græsanlæg, hvor man kan nedsætte 1-2 urner pr gravsted. Gravstedet har typisk en lille mindeplade eller liggesten.

Man kan også vælge et urnegravsted, som på mange måder minder om et gravsted til kister. Du har således et afgrænset areal på minimum en halv kvadratmeter, og gravstedet bruges i forbindelse med en bisættelse, hvor afdøde lægges i graven efter kremering.

Som pårørende kan De altid overvære, når kiste eller urne placeres i gravstedet. Hvis De vælger et kendt gravsted, gøres dette for minimum 10 år, hvis der er tale om en urne. Er der tale om et gravsted til kiste, erhverves gravstedet for minimum 20 år. Når årene er gået, vælger man om aftalen skal forlænges. Tag en snak med Deres bedemand, hvis De vil vide mere.

De ukendtes grav

Det er blevet meget populært at vælge et anonymt gravsted. Mange kirkegårde kalder dette for ”de ukendtes grav”. Her nedsænkes urnen et for Dem ukendt sted på et græsareal på kirkegården. De kan derfor heller ikke deltage ved urnenedsættelsen.

Kontakt Deres bedemand i Hørsholm, hvis De vil vide mere om gravsteder. Man er også begyndt at tage skovgravsteder i brug, og man kan også vælge at gøre brug af askespredning over havet. Bemærk at De kan vælge imellem en lang række forskellige typer af kister og urner.

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk