For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Skifteretten - ved dødsfald

At skifte betyder, at afdødes bo bliver fordelt. I Danmark er det skifteretten, der varetager denne fordeling af afdødes ejendele enten til afdødes ægtefælle eller til afdødes arvinger (børn, børnebørn m.v.).

Vi kontakter skifteretten

De behøver ikke at underrette skifteretten om dødsfaldet. Det gør vi for Dem.

Når skifteretten er underrettet, modtager anmelderen af dødsfaldet et brev fra skifteretten i sin e-boks.

I brevet beder skifteretten om at blive telefonisk kontaktet af anmelderen, så der kan blive afholdt et såkaldt åbningsmøde. Af brevet fremgår det hvilke papirer De skal have klar, når De kontakter skifteretten. Det er blandt andet oplysninger om formueforhold, testamente, navne på arvinger med videre.

Skifteretten vurderer - på baggrund af boets omfang og samtalen med anmelderen - om der skal afholdes et fysisk møde, eller det kan afholdes over telefonen.

Der går tre til fem uger efter dødsfaldet, inden mødet finder sted.

I den periode er det vigtigt, at arvinger ikke begynder at fordele afdødes indbo eller betale afdødes regninger. Boet skal stå urørt, indtil skifteretten åbner det.

Det er på åbningsmødet, at de pårørende til afdøde i samråd med skifteretten beslutter, hvordan afdødes formue skal skiftes, altså fordeles. Det kan gøres på forskellige måder:

Testamente  

Hvis afdøde har oprettet et notartestamente, får skifteretten automatisk tilsendt det fra Centralregisteret for testamenter.

Kort om skifteformer ved dødsfald:

Uskiftet bo  

Den efterlevende ægtefælle undlader at skifte fællesbo med fællesbørn. Dog skal særeje og særbørn altid skiftes.

Privat skifte  

Der er ikke noget krav om, at man som arvinger skal benytte sig af en advokat/bobestyrer.

De kan også skifte privat, hvor det altså er arvingerne selv, der sørger for at fordele arven efter afdøde.

Et privat skifte kræver dog:

  • Enighed om skifteform mellem arvingerne
  • Afdødes bo skal være solvent
  • Mindst én af arvingerne skal være solvent og myndig - samt ikke udelukket ved testamente.

Skifteretten kan udpege en autoriseret bobestyrer (bobestyrerbehandling), såfremt arvingerne ikke kan blive enige om fordelingen ved privat skifte.

Ægtefælleudlæg  

Denne løsning betyder, at boet udlægges til den efterladte ægtefælle. Her foretages der ingen bobehandling i Skifteretten - Såfremt den samlede formue inkl. pensioner er under kr. 740.000 (2017 sats).

Boudlæg  

Hvis boets værdi ikke overstiger kr. 42.000 (2017-sats), så bliver boet udleveres til nærmeste pårørende uden bobehandling.

Bobestyrerbehandling  

Her overdrager skifteretten eller arvingerne bobehandlingen til en autoriseret bobestyrer/advokat. Ved denne løsning, altså bobestyrerbehandling, skal arvingerne ikke møde op i skifteretten.

Det er individuelt, hvor længe behandlingen af et dødsbo tager.

Der er dog nogle klare regler for, hvornår et dødsbo skal være færdigbehandlet.

 

Retskredse og Deres lokale skifteret

Herunder kan De se de forskellige retskredse, samt hvilke kommuner de omfatter. Bemærk at De skal henvende Dem til skifteretten i den retskreds/kommune hvor afdøde boede.

 

Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Gribskov kommune hører under Helsingør retskreds.

Retten i Helsingør Prøvestensvej 50 3000 Helsingør

Åbent for personlige og telefoniske henvendelser mandag til fredag 8.30-15.00.

Telefon: 99 68 40 00

 

Allerød, Egedal, Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommune hører under Hillerød retskreds.

Retten i Hillerød

Søndre Jernbanevej 18B 3400 Hillerød

Åbent for personlige og telefoniske henvendelser mandag til fredag 8.30-15.00.

Telefon: 47 33 87 00

 

Furesø, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommune hører under Lyngby retskreds.

Retten i Lyngby

Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby

Åbent for personlige og telefoniske henvendelser mandag til fredag 8.30-15.00.

Telefon: 99 68 48 00

 

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk