For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Politiets rolle ved dødsfald

I langt de fleste dødsfald er det åbenlyst, hvordan og hvorfor personen er afgået ved døden. I visse situationer er det dog et lovkrav, at politiet skal underrettes/tilkaldes.

Hvornår underrettes/tilkaldes politiet.

Sundhedsloven beskriver en række situationer, hvor lægen er tilkaldt, skal underrette politiet.

Det kan for eksempel være:

  • Når dødsfaldet skyldes et strafbart forhold, selvmord eller et ulykkestilfælde.
  • Når en person findes død.
  • Når døden er indtrådt pludseligt og ikke er forudset af lægefagligt personale.

Ud over ovenstående eksempler skal politiet også underrettes, såfremt dødsfaldet kan skyldes erhvervssygdom, dødsfald i kriminalforsorgens institutioner, dødsfald som følge af behandlingsfejl, eller når det ikke med sikkerhed kan udelukkes, at dødsfaldet af andre grunde skønnes at have politiets interesse.

Retslægeligt ligsyn

Politiets træffer i den indledende undersøgelse beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et retslægeligt ligsyn eller ej. Der afholdes ikke retslægeligt ligsyn, såfremt de tilvejebragte oplysninger og omstændighederne omkring dødsfaldet er så velbelyst, at det er åbenbart at der er tale om et naturligt dødsfald.

Det er udelukkende politiet og Embedslægen i forening som træffer afgørelse omkring afholdes af et retslægeligt ligsyn.

Falck sørger for transporten af afdøde til et større hospital eller Retsmedicinsk Institut i København.

Uldahls hjælper Dem med kontakt og den løbende dialog med politiet. Vi kan råde og vejlede Dem.

Afdødes ejendele

I forbindelse med ligsynet bliver eventuelle smykker, ur o. lign taget af. Værdier og andet indhold i lommer, tasker osv. vil blive sikret og anbragt i et midlertidig depot hos politiet. Politiet kan først udlevere afdødes personlige ejendele, når der foreligger en skifteretsattest fra skifteretten.

Afdødes tøj bliver som regel destrueret i forbindelse med ligsynet.  

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk