For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Bedemand i Humlebæk

25. okt. 2019

Bedemand i Humlebæk

Vi er Deres lokale bedemand i Humlebæk. Vi hjælper Dem med at afholde en smuk og personlig bisættelse eller begravelse i Humlebæk Kirke. Vi garanterer at vores dygtige personale vil være Dem behjælpelig med Deres ønsker.

Når vi mister vores mor eller far, ægtefælle eller en ven bryder verden sammen og det kan være svært at bevare overblikket.

Når I har brug for os er vi der altid – også søn- og helligdage.

Vi hjælper og vejleder jer pårørende med at arrangere en smuk og personlig bisættelse eller begravelse i Humlebæk.

En personlig samtale om begravelsen eller bisættelsen.

Hos Uldahls er det vigtigt at de pårørende føler sig i trygge og kompetente hænder. Vi afholder der altid et personligt møde med de pårørende, som kan finde sted hos os på Hovedgaden 28, 2970 Hørsholm eller i de pårørendes eget hjem.

Ved samtalen gennemgår vi de pårørendes ønsker til bisættelsen/begravelsen. Hos Uldahls lægger vi stor vægt på, at afskeden bliver smuk og personlig.  Nogle gange har den afdøde person selv har nedskrevet sine ønsker til sin bisættelse eller begravelse i Min sidste vilje.

Vi hjælper igennem hele forløbet og aftaler hvilke opgaver de pårørende ønsker hjælp til. De pårørende er også velkommen til selv at løse nogle af opgaverne, hvis de ønsker det.

Ved samtalen udarbejder vi gerne et overslag over udgifterne til bisættelsen eller begravelsen. Vi hjælper naturligvis også med kontakt til Humlebæk Kirkes præster og Humlebæk kirkegård.

Lokal bedemand i Humlebæk

En begravelse eller bisættelse i Humlebæk kan finde sted i Humlebæk Kirke. Det er også muligt at afholde ceremonien i Torpen Kapel, hvis de pårørende ikke ønsker en kirkelig handling.

Humlebæk kirke.jpg

Humlebæk Kirke er beliggende Humlebæk Strandvej 23A, 3050 Humlebæk.

Humlebæk Kirkegårdskontor er beliggende bagved Humlebæk Kirke. Adressen er Humlebæk Strandvej 21A, 3050 Humlebæk.

Humlebæk Kirke har 220 siddepladser.

Der er ikke mulighed for lys i bænkerækkerne, men man er velkommen til at sætte blomster i stedet.

Kirken udsmykker bl.a. med levende lys på alteret og lysestage på trappen ved kisten.

Kirkekontoret ligger på Teglgårdsvej 131, 3050 Humlebæk. 

Kørsel fra Humlebæk Kirke til Humlebæk Kirkegård.

Humlebæk Kirke har sin egen kirkegård, som ligger bagved kirken. Vi hjælper Dem gerne med kontakten til Humlebæk Kirkekontor, hvor De kan udtage et urnegravsted eller et kistegravsted på kirkegården.

Vi hjælper Dem med alt det praktiske.  

Ud over at vi kan hjælpe med ovenstående, hjælper vi Dem også med en lang række praktiske opgaver i forbindelse med bisættelsen eller begravelsen. 

Disse opgaver er bl.a. bestilling af kiste, urne, blomster, kistepynt, mindesammenkomst, udtagelse af gravsted og lign.

Ligeledes varetager vi al papirarbejdet og underretninger af myndigheder i forbindelse med en forestående begravelse fra Humlebæk Kirke.

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk