For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Mindesammenkomst, gravøl og begravelseskaffe

15. dec. 2019

Uldahls kan hjælpe med at arrangere mindesammenkomst, gravøl eller begravelseskaffe. Vi har erfaringen og kan hjælpe Dem med det arrangement De ønsker. Nedenfor kan De læse hvordan en mindesammenkomst eventuelt kan arrangeres.

Mindesammenkomst, gravøl eller begravelseskaffe.

Efter en begravelse eller bisættelse afholdes der ofte en mindesammenkomst. Mindesammenkomsten kaldes også for gravøl eller begravelseskaffe.

Det er en mulighed for at mødes og dele tanker og minder om afdøde i en mere uformel og afslappet atmosfære. Ofte serveres der kaffe og kage eller en let frokost afhængig af tidspunktet på dagen.

Det er meget forskelligt, hvordan de pårørende har det med tanken om, at man efter begravelsen skal samles for at drikke kaffe el. lign. Ofte giver familien udtryk for, at de er glade for at de gjorde det, selvom det føltes uoverskueligt.

Hvordan foregår en mindesammenkomst?

Det har ofte stor værdi for både pårørende og venner at afholde en mindesammenkomst. De pårørende får mulighed for at hilse på deltagerne, hvilket kan have stor betydning. Ved mindesammenkomsten har alle har mulighed for at sige et par mindeord hvor de fortæller om gode minder og oplevelser med afdøde. Man kan også synge eller spille noget musik, som afdøde holdt af.

Stemningen til mindesammenkomsten er ofte lettere og mere uformel end i kirken eller kapellet.  

Der er ingen regler for, hvordan en mindesammenkomst skal være eller skal afholdes. Afdøde kan eventuelt selv have udtrykt ønske om et bestemt sted, hvad der skal serveres med mere. Det kan for eksempel skrives i "Min sidste vilje".

Foreligger der ikke sådant et ønske enten skriftligt eller mundtligt, er det op til de pårørende, om der skal holdes en mindesammenkomst, og hvordan den ønskes afholdt.

En mindesammenkomst varer gerne mellem 1-3 timer.

Lav en minde- og gæstebog

Sammen med eller i stedet for taler, kan man lægge en notesbog eller et ringbind, hvor gæsterne har mulighed for at skrive hilsner eller minder. Hvis der er børn med til mindesammenkomsten kan de tegne i bogen. Bogen kan ofte være til stor glæde for både børn og voksne senere.  

Hvor afholdes mindesammenkomsten?

En mindesammenkomst afholdes oftest et af følgende steder:

  • På restaurant
  • I kirkens eller kapellets sognehus f.eks. Hørsholm Kirkes sognehus m.fl.  
  • Et forsamlingshus
  • Privat

Mindesammenkomst i kirkens sognegård eller menighedshus.

Nogle kirker har tilknyttet en sognegård eller et lokale som kan lejes i forbindelse med afholdes af en mindesammenkomst. I nogle kirker er der personale som kan hjælpe med borddækning, indkøb, brygning af kaffe osv. men mange steder har kirken ikke mulighed for at stille personale til rådighed.

Uldahls kan hjælpe med arrangering af mindesammenkomsten i sognegården, menighedshuset eller i Deres private hjem. Nogle pårørende kan have svært ved at overskue selv at stå for arrangementet.

Uldahls kan hjælpe med at formidle kontakt til serveringspersonale, som kan stå for indkøb, tilberedning, servering, oprydning osv. Det er ofte en stor lettelse for familien at få hjælp til mindesammenkomsten.         

Traktement

Traktementet kan være alt lige fra kaffe, øl, vin og sodavand, champagne til kage, smørrebrød eller sandwich. Ofte har afdøde selv tager stilling til, hvad der skal serveres og dermed har nedskrevet sine ønsker i for eksempel formularen "Min sidste vilje".

 

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk