For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Hørsholm Kirke er under renovering

10. jun. 2018

På grund af fugtskader bliver Hørsholm Kirke for øjeblikket renoveret. Det er muligt at afholde bisættelser og begravelser i Hørsholm Kirke under renoveringen, men tidspunktet skal koordineres med kirkekontoret og entreprenøren.

Reparationsprojekt har baggrund i et omfattende fugtproblem. Kirkens fundament eroderer, og pudset falder ned på alle kirkens sider.  Opgaven har vist sig at være mere omfattende end først antaget, og det vil formodentlig tage mindst et halvt år, før arbejdet er tilendebragt. Stilladset forventes at blive taget ned i slutningen af september og arbejdet forventes færdigt i november 2018.  

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk