For en smuk og personlig begravelse

Gratis gravsted for folkekirkemedlemmer som er bosat i Fredensborg Provsti.  

Fra 1. januar 2019 kan medlemmer af folkekirken i Fredensborg og Hørsholm Kommuner få et gratis gravsted på kirkegården med op til to kistepladser eller et urnegravsted.

Dermed falder prisen for en begravelse med omkring 10.000 kroner, fordi økonomien i Fredensborg Provsti er så god.

Ifølge provst Hans-Henrik Nissen har provstiet i mange år ført en særdeles fornuftig økonomisk politik, som har betydet at man har kunne håndtere flere uforudsete udgifter uden at låne og uden at sætte kirkeskatten op.

De pårørende skal stadig betale

Efter nytår kan de næsten 47.000 folkekirkemedlemmer vælge et gravsted med to kistepladser med en fredningsperiode på 20 år eller et urnegravsted for de næste 10 år.

Det har tidligere kostet op mod 8.500 kroner. De pårørende skal stadig betale for vedligeholdelse af gravstedet, hvis de ikke selv vil stå for vedligeholdelsen af gravstedet.

Udgifterne til bedemand skal de efterladte stadig betale, ligesom der også er ekstra betaling, hvis en begravelse skal ske uden for kirkegårdspersonalets normale arbejdstid.

Ordningen med gratis begravelser omfatter følgende sogne Asminderød, Grønholt, Humlebæk, Hørsholm, Karlebo, Kokkedal og Rungsted.

Nedenfor kan De læse Fredensborg Provstis regelsæt for gratis gravsted. 

”Forhold vedrørende indførelse af gratis begravelser mv. for medlemmer af folkekirken i Fredensborg Provsti.

1. Begravelser og urnenedsættelse er gratis for medlemmer i Fredensborg Provsti på alle hverdage inden for normal arbejdstid.

2. Gratisprincippet gælder kun for medlemmer af folkekirken, der på dødstidspunktet (efter 31. december 2018) har folkeregisteradresse i Fredensborg Provsti.

3. Opbevaring i provstiets kølerum er gratis for medlemmer i Fredensborg Provsti.

4. Hvis en borger på grund af sygdom eller alderdom har været nødt til at flytte til et plejehjem udenfor provstiet, betragtes vedkommende som indensogns.

5. Hvis et medlem har løst sognebånd til sognets kirke, betragtes medlemmet som indensogns, men UDEN den særlige ret til gratis gravsteder - det vil sige, at der skal betale takst 1.

6. Bisættelse lørdag er gratis i kirkerne og på kirkegårdens kapel for medlemmer i provstiet.

7. På lørdage samt hverdage uden for normal arbejdstid vil kirkegården altid opkræve et ekstra tillæg (tillægget udgør kr. 1.385,- for begravelse lørdag og kr. 693,- for urnenedsættelse lørdag). Lørdagstillægget går til dækning af merudgifter (overarbejdstillæg) til det personale, som skal stå for selve jordbegravelsen eller urnenedsættelsen.

8. Ekstra ydelser, som at hente blomster fra kirken, hvis den ikke ligger på kirkegården, vil kirkegården forsat tage betaling for. Det samme vil gælde, hvis der bliver behov for at møde op udenfor normal arbejdstid (f.eks. skal låse op for en bedemand mv. til kølerum). I de fleste tilfælde, har de lokale bedemænd selv nøgler

9. Ønsker man forlængelse af gravsted i forbindelse med ny begravelse – vil det være gratis i alle de tilfælde, hvor afdøde, som sættes ned i familiegravstedet, samtidig er bosat i provstiet – men bor afdøde udenfor provstiet, betales efter takst 1. Der skal således altid betales for en fuld fredningsperiode for den gravplads, der skal benyttes. En person, der er medlem af folkekirken, bosat uden for provstiet, men som har tilknytning til kirkegården, og til hvem der er reserveret gravplads, eller som anvender en gravplads, der tidligere er erhvervet uden betaling, skal betale efter takst 1 for hele fredningsperioden. Såfremt der er tale om 2 kistepladser, betales samtidig almindelig takst for evt. fornyelse af den kisteplads, der ikke benyttes.

10. Er et gravsted større end 2 pladser, vil der altid blive taget betaling for erhvervelse for pladserne ud over de første to pladser – det samme sker ved forlængelse af gravsted større end 2 pladser.

11. Erhvervelse af 1 urnegravsted med plads til 2 urner eller 1 kistegravsted med plads til 2 kister i hele fredningstiden er gratis for medlemmer i Fredensborg Provsti

Fredensborg Provsti omfatter Asminderød, Grønholt, Humlebæk, Hørsholm, Karlebo, Kokkedal og Rungsted sogne www.fredensborgprovsti.dk

12. Reservation af et gravsted. Der skal altid betales for minimum 5 års reservation og vedligeholdelse. Dette betragtes som et reservationsgebyr. Der betales derfor ikke noget tilbage, hvis det evt. bliver taget i brug i den periode, hvor gravstedet er reserveret. Men vedligeholdelsen af gravstedet fortsættes uden yderligere betaling i den periode, der er betalt for.

13. Vedligeholdelse af gravstedet er ikke omfattet af gratisprincippet. Der skal derfor fortsat betales for denne ydelse, herunder på gravsteder med obligatorisk vedligeholdelse, som f.eks. den ukendte/anonyme plæne. På traditionelle gravsteder, kan man ofte vælge selv at udføre vedligeholdelsen efter den standard, der gælder på kirkegården. Hvis man gør det, er det dermed muligt at få foretaget en begravelse og erhverve et gravsted helt uden nogen form for betaling.

Fredensborg Provsti december 2018”

Se takstregultativet for Kirkegårdene i Fredensborg Provsti 2019.

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk