For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Donation af krop til lægevidenskaben og medicinsk forskning   

Det er muligt at donere sit legeme til lægevidenskabelig uddannelse og forskning.

Donationsordningen varetages af Institut for Cellulær og Molekylær Medicin under Københavns og Århus Universitet.

Donationsordningen tjener hovedsageligt læge- og tandlægeuddannelsen, samt udvikling af nye behandlingsmetoder og forskning i sygdomme.

Informer Deres pårørende om Deres ønske  

Det er vigtigt at De forbereder og informerer Deres pårørende, hvis De tilmelder Dem donationsordningen.

Donationen medfører en række ændringer i det praktiske forløb efter dødsfaldet, som kan virke uoverskuelige for de efterladte, hvis ikke de er informeret på forhånd. 

96 timer   

For at den forskningsmæssige værdi er så høj som muligt, skal afdødes legeme ankomme til Instituttet senest 96 timer efter døden er indtrådt. Efter 96 timer er den naturlige nedbrydningsproces så fremskreden, at donationen ikke kan gennemføres.

Derfor er det vigtigt, at de pårørende hurtigst muligt efter dødsfaldet tager kontakt til bedemanden.

Uldahls står for transporten af afdøde til instituttet. Vi har mulighed for at ankomme til instituttet alle dage – døgnet rundt. Vi sørger ligeledes for de øvrige praktiske teknikaliteter mht. registrering/indskrivning mv.

Tidshorisont -  1 dag til 2 år.   

Instituttets undersøgelser og brug af legemet tager mellem 1 dag og 2 år. Instituttet kontakter bedemanden, med henblik på afhentning.

Uldahls orienterer naturligvis de pårørende når afdøde er frigivet.

Anonymitet   

Navn på donator behandles naturligvis anonymt. Der udleveres ikke informationer om eventuel dødsårsag el.lign. til de pårørende.

Testamentarisk erklæring   

Hvis De ønsker at donere Deres legeme, skal De udfylde en testamentariske erklæring og sende den til instituttet.

Efter journalisering vil De modtage erklæringen retur med instituttets påtegning og et vedlagt donorkort, som De bedes opbevare. Instituttet opbevarer en kopi af testamentet.

Instituttet anbefaler at De informerer Deres pårørende og Deres læge om testamentet, således at instituttet hurtigst muligt bliver underrettet om dødsfaldet.

For at en testamentarisk erklæring om donation kan anerkendes som gyldig skal donator være fyldt 18 år og være i stand til at forstå den trufne beslutning. Erklæringen skal enten være underskrevet af to vitterlighedsvidner eller af egen læge.

Få mere at vide

De kan få yderligere oplysninger om donationsordningen og rekvirere den testamentariske erklæring hos Uldahls.

De er velkommen på vores kontor, Hovedgaden 28, 2970 Hørsholm.

Vi sender også gerne dokumentet til Dem med posten.

Kontakt os på telefon 2164 2970

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk