For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark

I henhold til Sundhedsloven yder det offentlige en formueafhængig begravelseshjælp.

Formuegrænser og satser er fastsættes én gang om året af Sundhedsstyrelsen.

Pr. 1. januar 2019 er begravelseshjælpen som følger:

Børn under 18 år:  kr. 9.400 udbetales uanset formuens størrelse.

Personer fyldt 18 år og derover: Maksimal begravelseshjælp kr. 11.200,

bemærk at begravelseshjælpen er formuebestemt.

Formuegrænsen for maksimal begravelseshjælp:

For enlige personer (ugift, fraskilt, enke/enkemand) ydes maksimal begravelseshjælp, når afdøde samlede formue er mindre end kr. 18.800.

Begravelseshjælpen frafalder helt ved en samlet formue på kr. 30.000.

Personer med efterlevende ægtefælle/registeret partner eller som efterlader sig børn under 18 år, ydes maksimal begravelseshjælp når afdødes samlede formue er under kr. 37.500.

Begravelseshjælpen frafalder når den samlede formue overskrider 48.700.

BEMÆRK alle personer der er født før 1. april 1957 modtager kr. 1.050 kr. i begravelseshjælp uanset formuens størrelse.

Vi udfylder og ansøger om begravelseshjælp til Dem.

 

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk