For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Begravelseshjælp fra Udbetaling Danmark

I henhold til Sundhedsloven yder det offentlige en formueafhængig begravelseshjælp.

Formuegrænser og satser er fastsættes én gang om året af Sundhedsstyrelsen.

Pr. 1. januar 2020 er begravelseshjælpen som følger:

Børn under 18 år:  kr. 9.550 udbetales uanset formuens størrelse.

Personer fyldt 18 år og derover: Maksimal begravelseshjælp kr. 11.400,

bemærk at begravelseshjælpen er formuebestemt.

Formuegrænsen for maksimal begravelseshjælp:

For enlige personer (ugift, fraskilt, enke/enkemand) ydes maksimal begravelseshjælp, når afdøde samlede formue er mindre end kr. 19.150.

Begravelseshjælpen frafalder helt ved en samlet formue på kr. 30.550.

Personer med efterlevende ægtefælle/registeret partner eller som efterlader sig børn under 18 år, ydes maksimal begravelseshjælp når afdødes samlede formue er under kr. 38.200.

Begravelseshjælpen frafalder når den samlede formue overskrider 49.600.

BEMÆRK alle personer der er født før 1. april 1957 modtager kr. 1.050 kr. i begravelseshjælp uanset formuens størrelse.

Vi udfylder og ansøger om begravelseshjælp til Dem.

Begravelseshjælp fra Sygeforsikringen DANMARK

Sygeforsikringen DANMARK yder begravelseshjælp på kr. 1.400 til gruppe 1 og 2 medlemmer. Begravelseshjælpen udbetales til Uldahls, som fratrækker beløbet på fakturaen.

I forbindelse med udbetalingen af begravelseshjælp udmeldes afdøde af DANMARK.

Såfremt der er en efterlevende ægtefælle, fortsætter denne på sin egen police som fremsendes pr. post.

 

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk