For en smuk og personlig begravelse

Tlf: 2164 2970

Spredning af aske i havet

Som et alternativ til et gravsted på kirkegården, kan De vælge at sprede afdødes aske over havet.

Siden 1. januar 2009 er det begravelsesmyndigheden i afdødes bopælssogn, som skal give tilladelsen til askespredning. Uldahls hjælper Dem med at udfylde ansøgningen om askespredning og overbringe den til begravelsesmyndigheden.

Ansøgning om spredning af aske i havet er ikke nødvendig, såfremt afdøde skriftligt har tilkendegivet sit ønske om, at asken spredes over åbent hav. Ønsket om askespredning kan nedskrives på en officiel blanket som kan hentes her eller under menupunktet blanketter.

Det er ikke et krav, at De bruger blanketten – kun at De selv har nedskrevet Deres ønske på papir. Husk at påføre navn, Deres personnummer, dato og underskrift.

Vi anbefaler, at De lægger den udfyldte og underskrevne blanket sammen med Deres øvrige papirer, som Deres efterladte skal bruge i forbindelse med dødsfaldet.

De tilladelser, som Kirkeministeriet har givet frem til udgangen af 2008, vil fortsat være gældende.

Spredning af aske – hvordan gør man ?

De efterladte som skal sørge for at asken bliver spredt, skal være opmærksomme på følgende regler:

· Spredningen af asken skal foregå på en sømmelig måde, der ikke vækker opsigt og minimum 200 m. fra land.

· Askespredningen skal foregå på åbent hav, større fjorde eller bugter f.eks.  Køge Bugt eller Limfjorden.

· Det er ikke tilladt at sprede asken over en sø.

. Det er ikke tilladt at sænke urnen i havet.

· Det er ikke tilladt at opbevare en urne med aske fra en afdød i hjemmet.

Vi formidler gerne kontakt til båd og skipper

Hos Uldahls har vi gode kontakter til lokale og erfarne skippere med både. Vi formidler gerne kontakt, og hjælper med at arrangere en smuk og mindefuld sejlads.

Vi kan hjælpe med udsejling fra Vedbæk Havn, Rungsted Havn,

Nivå Havn, Espergærde Havn,  Helsingør Havn, Hornbæk Havn og Gilleleje Havn.

Besøg eventuelt vores samarbejdspartner skipper Søren Lenander her

Christian Uldahl og Katrine Uldahl

Christian Uldahl
Katrine Uldahl
Eksaminerede bedemænd

Hovedgaden 28
2970 Hørsholm

Telefon: 2164 2970
post@uldahls.dk